येशूको फिल्म

येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवनमा गर्नु भएको आश्चर्यकर्महरु, उहाँले दिनुभएको शिक्षाहरू र उहाँको जन्म देखि चिहानबाट बौरिदासम्म सम्पूर्ण कुराहरु द्वारा आफुलाई आशिषित पार्नुहोस् 

भाषा नाम

संस्करण

बान्तावा

विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc.

लिम्बु

ILLA र WBT

नेपाली

नयाँ संशोधित संस्करण

नेवारी

1986 नेपाल बाइबल सोसाइटी

नेवारी

नयाँ संशोधित संस्करण

राजवंशी नेपाल

2009 संस्करण

शर्पा

2015 विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc.

सुनुवार

2011 विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc.

पूर्वी तामाङ

2011 विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc.

थारु डंगौरा

2018 विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc.
गुरुङ विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc.
   
सेयर गर्नुहोस्