अडियो स्रोतहरू

अडियो बाइबल रेकर्डिङहरू नेपालका धेरै भाषाहरूमा उपलब्ध छन्। त्यो विशेष भाषामा उपलब्ध अडियो रेकर्डिङ पहुँच गर्नको लागि तलको तालिकामा रहेको भाषाको नाममा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् वा सेवाकाईमा साझेदारीको अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया nepal@fcbhmail.org मा लेख्नुहोस्।

 

   
सेयर गर्नुहोस्