अडियो स्रोतहरू

अडियो बाइबल रेकर्डिङहरू नेपालका धेरै भाषाहरूमा उपलब्ध छन्। त्यो विशेष भाषामा उपलब्ध अडियो रेकर्डिङ पहुँच गर्नको लागि तलको तालिकामा रहेको भाषाको नाममा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् वा सेवाकाईमा साझेदारीको अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया nepal@fcbhmail.org मा लेख्नुहोस्।

 

भाषा नाम

संस्करण

बान्तावा

विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc.

धिमाल

धिमाल बाइबिल

कुलुङ

2016 संस्करण

लिम्बु

ILLA र WBT

नेपाली

नयाँ संशोधित संस्करण

नेवारी

1986 नेपाल बाइबल सोसाइटी

नेवारी

नयाँ संशोधित संस्करण

राजवंशी नेपाल

2009 संस्करण

साम्पाङ

2008 नेपाल अनुवाद आन्दोलन

शर्पा

2015 विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc.

सुनुवार

2011 विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc.

पूर्वी तामाङ

2011 विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc.

थारु डंगौरा

2018 विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc.
गुरुङ विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc.
   
सेयर गर्नुहोस्