सुसमाचारीय फिल्महरु

"त्यसैले विश्वास सुन्नबाट आउँछ, र ख्रीष्टको वचनद्वारा सुनिन्छ।" (रोमी 10:17)

परमेश्वोरको वचनको  कुनै पनि भाषामा सुसमाचार फिल्म  नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस् र कुनै पनि समय, कहिँ पनि हेर्नुहोस् !

तपाईंले Video  फाइलहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो वेबसाइटबाट अनलाइन हेर्नु सक्नुहुन्छ, वा Google Play Store वा Apple Store बाट Bible.is एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, वा YouTube  नेपालको आवाज मा हजुरले हेर्नु सक्नुहुन्छ। 

भाषा नाम

संस्करण

बान्तावा

विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc.

धिमाल

धिमाल बाइबिल

कुलुङ

2016 संस्करण

लिम्बु

ILLA र WBT

नेपाली

नयाँ संशोधित संस्करण

नेवारी

नयाँ संशोधित संस्करण

राजवंशी नेपाल

2009 संस्करण

साम्पाङ

2008 नेपाल अनुवाद आन्दोलन

शर्पा

2015 विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc.

सुनुवार

2011 विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc.

पूर्वी तामाङ

2011 विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc.

थारु डंगौरा

2018 विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc.

गुरुङ 

विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc.
डोटेली Davar  Partners International
ह्योल्मो विक्लिफ बाइबल अनुवादक, Inc. 
   
सेयर गर्नुहोस्