कुलुङ्ग

कुलुङ्ग श्रव्य बाइबल

image
Lumo Christmas Part 1
Download
Terms & Conditions

'...धन्य हुन् तिनीहरू जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन्...' (लूका ११:२८)

"त्यसैले विश्वास सुन्नबाट आउँछ, र ख्रीष्टको वचनद्वारा सुनिन्छ।" (रोमी 10:17)

परमेश्वरको  वचन नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस् र कुनै पनि समय, कहिँ पनि सुन्नुहोस्! कुलुङ भाषामा अडियो बाइबल रिलिज भएको घोषणा गर्न पाउँदा हामी खुसी छौं। तपाईंले MP3 फाइलहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो वेबसाइटबाट अनलाइन सुन्न सक्नुहुन्छ, वा Google Play Store वा Apple Store बाट Bible.is एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।


 

कुलुङ्ग अन्य स्रोतहरू

हामी निरन्तर काम गर्छौं र विभिन्न साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्छौं जसले नेपालमा समान दृष्टिकोण साझा गर्दछन् ताकि परमेश्वरको शुद्ध वचन तपाईंको औंलाको छेउमा उपलब्ध गराइन्छ। साझेदार एपहरू र अन्य स्रोतहरू निःशुल्क पहुँच गर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्।

कुलुङ्ग सुसमाचारीय फिल्महरु

Mark 1:1-20
Terms & Conditions

परमेश्वोरको वचनको  कुनै पनि भाषामा सुसमाचार फिल्म  नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस् र कुनै पनि समय, कहिँ पनि हेर्नुहोस् ! तपाईंले Video  फाइलहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो वेबसाइटबाट अनलाइन हेर्नु सक्नुहुन्छ, वा Google Play Store वा Apple Store बाट Bible.is एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, वा YouTube  नेपालको आवाज मा हजुरले हेर्नु सक्नुहुन्छ। 

   
सेयर गर्नुहोस्