मौखिक बाइबल अनुवाद

प्रत्येक व्यक्तिलाई परमेश्वरको वचन प्राप्त गर्नको लागि एउटा नयाँ दृष्टिकोण।

 

अनुमानित ९०० मौखिक भाषा समूहहरूले धर्मशास्त्र प्राप्त गर्न हजारौं वर्षसम्म पर्खिरहेका छन्। धेरैले परमेश्वरको लिखित वचन कहिल्यै प्राप्त गर्दैनन्। तर तिनीहरूले अझै पनि सुसमाचारको बचाउने सत्य सुन्न सक्छन्।

 

मौखिक बाइबल अनुवाद  ले बाइबल अनुवाद गर्न, पढ्न र लेख्नु पर्ने बाधालाई पन्छाउँछ, यसको मतलब यो हो कि कहिल्यै नपढ्ने मानिसहरूको समूहमा बस्ने व्यक्तिहरूले अझै पनि परमेश्वरको वचन सुन्न र ख्रीष्टमा आउन सक्छन्। वास्तवमा, मौखिक बाइबल अनुवाद  हाम्रो भिजन २०३३ उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण छ।

अब, मातृभाषा अनुवादकहरूको टोलीलाई उनीहरूले बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने ढाँचामा परमेश्वरको वचनलाई स्पष्ट र सही रूपमा प्रस्तुत गर्न आफ्नै मानिसहरूमाझ काम गर्न तालिम दिन सकिन्छ। मौखिक बाइबल अनुवाद  ले लिखित अनुवादका सबै समान कठोर जाँचहरू पार गर्छ — टोली जाँच, सामुदायिक जाँच, फिर्ता अनुवाद, र परामर्शदाता जाँच। र रेकर्डिङ स्वीकृत हुने बित्तिकै - चाहे केही पदहरू वा पूरै पुस्तक - यो समुदायको लागि उपलब्ध हुन्छ। प्रतीक्षा अन्ततः समाप्त भयो!

 

अन्तिम मानिसहरू वा समूहहरूले तिनीहरूको हृदयको भाषामा सुसमाचार प्राप्त गरेको हेर्ने तीव्र इच्छा बढ्दै गएको छ। मौखिक बाइबल अनुवाद परियोजनाहरूको ठूलो माग छ, यो विधिलाई विश्वव्यापी अनुवाद समुदायले स्वीकार गरेको छ। परमेश्वरले कृपापूर्वक संसारभरका मौखिक मानिसहरूको हृदयलाई उहाँको सत्य सुन्न र उहाँकहाँ आउन तयार गरिरहनुभएको छ। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएझैँ अन्तिम दिनमा ख्रीष्टको सिंहासन अगाडि उभिनेहरूमध्ये तिनीहरू गनिनेछन्।

 

हाम्रो मौखिक बाइबल अनुवाद सफ्टवेयर रेन्डर बारे जान्नको लागि, तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।

   
सेयर गर्नुहोस्