के पैसाले मात्रै खुशी किन्न सकिन्छ?

के पैसाले मात्रै खुशी किन्न सकिन्छ?

विधवाको भेटी

हराएको सिक्‍काको दृष्‍टान्‍त

 के पैसाले मात्र आनन्द किन्न सकिन्छ?

 

यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि भौतिक सम्पत्तिको खोजीले मात्र दिगो आनन्द ल्याउन सक्दैन। अन्ततः, आनन्दको खोजीमा आर्थिक कल्याण र जीवनका अन्य पक्षहरू, जस्तै सम्बन्ध, व्यक्तिगत वृद्धि, र उद्देश्यको भावना बीच सन्तुलन समावेश हुन सक्छ। बलियो सम्बन्ध, अर्थपूर्ण काम, र व्यक्तिगत वृद्धि स्थायी आनन्दको लागि आवश्यक छ, र पैसाले यी सीधै किन्न सक्दैन।

येशूले पैसा र हाम्रो जीवनमा यसको भूमिकाको बारेमा विस्तृत रूपमा बोल्नुभयो। पैसा हृदयको समस्या हो र कसैले उहाँलाई पछ्याउन वा उहाँलाई त्याग्ने सबैभन्दा सम्भावित कारणहरूमध्ये एक हो भनी परमेश्वरलाई थाह थियो। किनकि पैसाको माया नै सबै प्रकारका दुष्टताको जरा हो। आध्यात्मिक कल्याणको लागि धनको पछि लाग्दा शोक र अन्य नकारात्मक परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ।

साँचो आनन्दको बारेमा थप जान्नको लागि च्याट बटन प्रयोग गर्नुहोस्!


मद्दत खोज्न र थप जान्नको लागि च्याट बटन प्रयोग गर्नुहोस्!

सेयर गर्नुहोस्